Σεμινάριο εκπαιδευτικών για τη Συναισθηματική Αγωγή στην Εκπαίδευση

Το σεμινάριο βασίστηκε στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος DREAM (Development and Run-test of an Educational Affective Model), σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ψυχοπαιδαγωγικού μοντέλου, με επίκεντρο τη σχέση του ενήλικα με το παιδί στα σχολικά και εκπαιδευτικά πλαίσια από την βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 10 ετών.

Continue reading

Dream Project – Kick off meeting in Florence

Recognizing that cognitive education cannot touch students’ minds and hearts, teachers, and psychologists have recently introduced the term “Affective Education”. Affective Education aims at fostering an open, equivalent and non-judgmental environment through experiential learning. The psychotherapist, Dr. Renato Palma, in his book “Easy Happiness: Growing together in an Affective Democracy” proposes a radical teaching method […]