Σεμινάριο εκπαιδευτικών για τη Συναισθηματική Αγωγή στην Εκπαίδευση

Προσπαθώντας να χαρτογραφήσει τις σημερινές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος ο εκπαιδευτικός, αλλά και να προσεγγίσει τη σπουδαιότητα του ρόλου του στο σχολικό περιβάλλον και, κατ’ επέκταση, στο μαθητή, ο Καθηγητής Ψυχολογίας & Ειδικής Αγωγής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψυχολογίας & Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηλίας Κουρκούτας, παρουσίασε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σεμινάριο με θέμα τη «Συναισθηματική Αγωγή στην Εκπαίδευση», το οποίο διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE) (Παπαναστασίου 3) στο Ρέθυμνο.  

Το σεμινάριο βασίστηκε στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος DREAM (Development and Run-test of an Educational Affective Model), σκοπός του οποίου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ψυχοπαιδαγωγικού μοντέλου, με επίκεντρο τη σχέση του ενήλικα με το παιδί στα σχολικά και εκπαιδευτικά πλαίσια από την βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 10 ετών.

Το εν λόγω μοντέλο επικεντρώνεται στους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις συναισθηματικές ανάγκες και τις ανάγκες σύνδεσης και σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των παιδιών και μεταξύ παιδιών και ενηλίκων (ομάδων-στόχων) ενώ αυτή η προσέγγιση του παιδιού και των σχέσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί από το προσχολικό περιβάλλον, ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διάδοση δεκτικών και θετικών παιδαγωγικών/μαθησιακών πλαισίων, τα οποία θα βιώσουν τα παιδιά ως χώρους ευεξίας, δημιουργικότητας και ψυχικής ευημερίας, εφόσον θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν το εγγενές δυναμικό ή να αποκτήσουν νέες ψυχοσυναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες. Η ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και μαθησιακών κατακτήσεων «συμβαδίζουν». Αυτό το μοντέλο θεωρείται ότι θα εγγυηθεί σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς μια άλλη προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας και μια πιο ισορροπημένη ένταξη των παιδιών στον κόσμο της εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE) (ecte.gr), μέσω email στο info@ecte.gr και στο Facebook (https://www.facebook.com/ecte.european/)

Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+.

Recommended Posts