Πρόγραμμα κατάρτισης: Σχεδιαστική Σκέψη για την επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος DTRaIN, καλούνται επαγγελματίες, φοιτητές, εκπαιδευτές, φορείς να παρακολουθήσουν διαδικτυακή ασύγχρονη εκπαίδευση πάνω στην εφαρμογή της Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking), ως μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της Σχεδιαστικής Σκέψης. H συμμετοχή των συμμετεχόντων είναι δωρεάν. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες […]

The Design Thinking mindset for Disruptive innovation

“The farms and factories in the agri-food sector, must implement disruptive innovation and smart technology applications in a human center approach, move very fast embracing the fourth industrial revolution opportunities” Design Thinking is the core of disruptive innovation. The Design is changing the manner in which a company or a leading organization makes value. The […]

Live webinar – Design Thinking for entrepreneurship in the Agri-food sector (Pre-steps)

Wednesday, March 10th, 4:00 PM  |  Athens (GMT 2:00)  |  3:00 PM Central European Time Free registration: HERE The webinar introduces the pre-steps of the design thinking process and is implemented in the context of the European project DTRaIN. The pre-steps of the Design Thinking is the first module out of five of the DTRaIN course, that is […]