Σεμινάριο εκπαιδευτικών για τη Συναισθηματική Αγωγή στην Εκπαίδευση

Το σεμινάριο βασίστηκε στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος DREAM (Development and Run-test of an Educational Affective Model), σκοπός του [...]

Read More

Read our COVID-19 protocol for Erasmus Mobilities

ECTE, as a certified training center have a health protocol in place, in accordance with the guidelines of the National Public Health Organisation for training institutes and be ready to deal with a potential Covid-19 case.