Σεμινάριο εκπαιδευτικών για τη Συναισθηματική Αγωγή στην Εκπαίδευση

Το σεμινάριο βασίστηκε στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος DREAM (Development and Run-test of an Educational Affective Model), σκοπός του [...]

Read More