Πρόγραμμα κατάρτισης: Σχεδιαστική Σκέψη για την επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος DTRaIN, καλούνται επαγγελματίες, φοιτητές, εκπαιδευτές, φορείς να παρακολουθήσουν διαδικτυακή ασύγχρονη εκπαίδευση πάνω στην εφαρμογή της Σχεδιαστικής Σκέψης (Design Thinking), ως μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων, αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της Σχεδιαστικής Σκέψης. H συμμετοχή των συμμετεχόντων είναι δωρεάν.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες (Προκαταρκτικά βήματα, Παρατήρηση, Ιδεοποίηση, Προτυποποίηση και Δοκιμή).

H ενδεικτική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι δύο εβδομάδες, η οποία μπορεί να επεκταθεί ή να συμπτυχθεί, ανάλογα την διαθέσιμη ώρα του κάθε καταρτιζόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δωρεάν, ακολουθώντας τον σύνδεσμο  https://dtrain.sqlearn.com/.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο «DTRaIN» (www.dtrain.eu), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, και στοχεύει στην αναζωογόνηση του αγροδιατροφικού τομέα, προωθώντας την απόκτηση δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για τη βελτίωση της προώθησης των προϊόντων και της διαχείρισης των επιχειρήσεων του τομέα.

Στο σχέδιο συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερις  χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία).

Περιφέρεια Κρήτης (EL) – (συντονιστής εταίρος)
Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ (ES)
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) (EL)
Eυρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE) (EL)
SQLearn (EL)
Centro Machiavelli (IT)
LDI Berlin (DE)

Recommended Posts